หน้า:ลัทธิฯ (๒๑) - ๒๔๗๒.pdf/56

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
Latthi Thamniam (vol 21, p 56).jpg
สมเด็จพระมณีวงศเสด็จทรงยานมาศ