หน้า:เอกสารตรวจราชการนครชัยศรี - ดำรง - ๒๕๑๑.pdf/12

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
(๘)

ต้นไม้เล่น ข้อสำคัญ คือ อยู่เป็นส่วนโดยลำพังไม่ปะปนกับคนอื่น ข้าพเจ้าได้เห็นว่าคุณน้าชื่นบานสบายมาก เมื่อคุณน้าว่างก็ทำกับข้าวส่งมาให้พี่และน้องและหลาน ๆ ทำอร่อยมากหลายอย่าง เป็นที่ติดใจของผู้ที่ได้รับประทาน เมื่อชราแล้วยังทำบางอย่างได้ดี กับข้าวที่ท่านรับประทานทุกวัน ยังกะเอง ให้คนใช้ทำให้ เรื่องกับข้าวนี้ ท่านออกจะจู้จี้ ก็เป็นธรรมดา เพราะท่านทำดีทำเก่ง ก็ยากที่คนใช้จะทำได้รสเหมือนท่านทำเอง

คุณน้าหม่อม มีพระธิดา โอรส หลายองค์ดังนี้ (สิ้นชีพตักษัยแต่ยังเยาว์ ๒ องค์)

๑. ม.จ.หญิง พัฒนายุ ดิศกุล

๒. ม.จ.หญิง สิวลีวิลาศ ดิศกุล

๓. ม.จ.หญิง ทักษิณาธร ดิศกุล

๔. พลโท ม.จ.พิสิษฐ์ดิศพงษ์ ดิศกุล (สิ้นชีพตักษัยเมื่อ ๓ ปีมานี้)

๕. ท่านหญิง สุมณีนงเยาว์ วินิจฉัยกุล

โดยปรกติคุณน้าเลี้ยงดูธิดาและโอรสทะนุถนอมเป็นที่สุด เวลาประชวรก็ดูแลปรนนิบัติอย่างดีมาก ให้ความสุข และทำอาหารคนเจ็บได้ดีมาก และช่างเย็บเสื้อผ้าให้แต่งองค์