หน้า:แผนพัฒนาการเมืองฯ (พป).pdf/235

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
นาม พระองค์เจ้าธานีนิวัต
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
ที่ ๕๔/๑๘๔๑
ใจความ ทูลเกล้าฯ ถวายข้อความอันเป็นความเห็นของนายมุสโสลินีแสดงนโยบายและอุปสรรคแห่งการศึกษาของอิตาเลีย คัดจากหนังสือ The Year Book of Education 1932
ทูลเกล้าฯ ถวาย วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๗๕
พระราชทานมา วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๗๕
 
พระราชกระแส หมายเหตุ
Interesting มาก. เขาสอนให้เด็กของเขานิยมการปกครองอย่างวิธีของ Fascism ได้ แต่เราจะสอนคนไทยให้นิยมการปกครองอย่าง Absolute Monarchy ได้หรือ? ฉันสงสัยมาก เพราะถ้าทำเดี๋ยวนี้ มันช้าเกินไปเสียแล้ว. ความนิยมและนับถือในพระองค์สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินอย่างที่เคยเปนมาแต่ก่อน ฉันเห็นว่า จะกลับให้ฟื้นขึ้นอย่างแต่ก่อน