หน้า:ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨᨶᨣ᩠ᨣᩁᨣᩩᩁᩩᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ Lao Geography.pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨ ᨶᨣ᩠ᨣᩁᨣᩩᩁᩩᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ


LAO GEOGRAPHY.PREPARED BY C. H. McGILVARY, ASSISTED BY REV. NAN TAH AND IN TAH.ᨲᩮ᩠ᨠ ᨻᩥ᩠ᨾ ᨴᩦ᩵ ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ ᩅ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᨦᩦᨤᩣᩴ ᨩ᩠ᨿᨦ᩼ᩉᩱ᩠ᨾ᩵


ᨣᩕᩥ᩠ᩇ ᩈᨠᩕᩣ᩠ᨩ ᪁᪈᪉᪆