หน้า:ASEAN Charter Thai.pdf/67

หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
67

รายละเอียดของแถบสีที่ได้รับการรับรองสําหรับสีของดวงตราอาเซียน ได้แก่

น้ำเงิน: แถบสี 258

แดง: แถบสีแดง 032

เหลือง: แถบสีผสมแล้วสีเหลือง

สําหรับกระบวนการพิมพ์แบบสี่สีรายละเอียดของสีจะเป็น

น้ำเงิน: 100C 60M 0Y 6K (100C 60M 0Y 10K)

แดง: 0C 91M 87Y 0K (0C 90M 90Y 0K)

เหลือง: 0C 0M 100Y 0K

ให้ใช้รายละเอียดที่อยู่ในวงเล็บเมื่อการวัดใดๆ ของสีชุดนั้น ไม่สามารถทําได้


ในตัวจําลองแถบสีชุด ให้รายละเอียดเท่ากับ

น้้ำเงิน: แถบสี 204-1

แดง: แถบสี 60-1

เหลือง: แถบสี 1-3

รูปแบบตัวอักษรที่ใช้สําหรับคําว่า "อาเซียน" ในดวงตราอาเซียนคือ Helvetica ตัวเล็ก หนา