หน้า:Flag regs of Siam - 1909.pdf/56

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
No. 8.
the admiralty flag. le pavillon de l' amirauté. die admiralitäts-flagge.