คำแปลในภาษาไทย ของ คำแปล มีดังนี้:
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้ อาจใส่ไว้ในหน้าที่เป็นชื่อที่แพร่หลายที่สุดของงานแปลในภาษาไทย โดยใช้รูปแบบดังนี้

{{คำแปล}}

แม่แบบนี้จะเพิ่มหน้าเข้าไปใน หมวดหมู่:หน้าคำแปล