แม่แบบ:ซ้อนบรรทัด

บรรทัดบน
บรรทัดล่าง

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วัตถุประสงค์แก้ไข

ใช้สร้างอักษรหรือข้อความซ้อนบรรทัดกัน

แม่แบบที่เกี่ยวข้องแก้ไข

วิธีใช้แก้ไข

ถ้าต้องการซ้อน 2 บรรทัด ใช้โค้ดดังนี้

{{ซ้อนบรรทัด|บรรทัดบน|บรรทัดล่าง}}

ถ้าต้องการเพิ่มบรรทัด ก็เปลี่ยนชื่อแม่แบบ (ตามที่ปรากฏใน #แม่แบบที่เกี่ยวข้อง) และเพิ่มบรรทัดเข้าไป

ตัวอย่างแก้ไข

ตัวอย่างที่ 1แก้ไข

{{ซ้อนบรรทัด|ไก่จิกเด็ก|ตายบนปากโอ่ง}}
ผลลัพธ์
ไก่จิกเด็ก
ตายบนปากโอ่ง

ตัวอย่างที่ 2แก้ไข

ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ {{ซ้อนบรรทัด|ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ|ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ}} มิหลงใหลใครขอดู
ผลลัพธ์
ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ
ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ
มิหลงใหลใครขอดู

แม่แบบอื่น ๆแก้ไข