แม่แบบ:ปีกกา

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วัตถุประสงค์แก้ไข

ใช้สร้างเครื่องหมายปีกกาคร่อมข้อความ

วิธีใช้แก้ไข

{{ปีกกา|ขนาดปีกกา|ทิศปีกกา}}
  • ขนาดปีกกา = ขนาดอัตโนมัติ คือ 1, เปลี่ยนได้โดยเติมเลขเข้าไป เช่น 2, 3, 4 ฯลฯ
  • ทิศปีกกา = ทิศทางอัตโนมัติ คือ หันขวา, เปลี่ยนได้โดยเติมคำสั่งภาษาอังกฤษเข้าไปดังนี้
    • r = หันขวา (right)
    • l = หันซ้าย (left)
    • u = หันขึ้น (up)
    • d = หันลง (down)

ตัวอย่างแก้ไข

ตัวอย่างที่ 1แก้ไข

{|
|-
| กล่าวโทษ || พระเกษม <br> นายราชาอรรถ || {{ปีกกา|2}} || ใจความว่า
|-
|}
กล่าวโทษ พระเกษม
นายราชาอรรถ
ใจความว่า

ตัวอย่างที่ 2แก้ไข

{|
|-
| rowspan = 4 | อาลักษณ์
| ขุนสุนทรโวหาร
| ๑
| rowspan = 4 | {{ปีกกา|5}}
| rowspan = 4 | ๔ คน
|-
| ขุนสารประเสริฐ
| ๑
|-
| ขุนวิเชียรอักษร
| ๑
|-
| ขุนวิจิตรอักษร
| ๑
|-
|}
อาลักษณ์ ขุนสุนทรโวหาร ๔ คน
ขุนสารประเสริฐ
ขุนวิเชียรอักษร
ขุนวิจิตรอักษร