วัตถุประสงค์ แก้ไข

ใช้สร้างหัวเรื่องในหน้า "ผู้สร้างสรรค์" (author)

วิธีใช้ แก้ไข

ใช้โค้ดตามนี้ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้) แล้วกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงไป

โค้ดภาษาไทย แก้ไข

{{ผู้สร้างสรรค์
<!-- ข้อมูลหลัก -->
| ชื่อต้น = 
| ชื่อท้าย = 
| ชื่อย่อ = 
| เรียงชื่อ = 
| ศักราช = 
| ปีเกิด = 
| ปีตาย = 
| รูป = 
| บรรยายรูป = 
| ตั้งตรง = 
| อธิบาย = 
<!-- ข้อมูลย่อย (สำหรับจัดระเบียบหรือเชื่อมโยงไปหน้าอื่น) -->
| แก้กำกวม = 
| สถานีย่อย = 
| ผู้สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง = 
| วิกิพีเดีย = 
| คอมมอนส์ = 
| หมวดหมู่คอมมอนส์ = 
| วิกิคำคม = 
| วิกิข่าว = 
| วิกิพจนานุกรม = 
| วิกิตำรา = 
| วิกิห้องสมุด = 
| วิกิสนเทศ = 
| วิกิท่องเที่ยว = 
| วิกิวิทยาลัย = 
| วิกิสปีชีส์ = 
| เมทา = 
}}

โค้ดภาษาอังกฤษ แก้ไข

{{author
<!-- ข้อมูลหลัก -->
| firstname = 
| lastname = 
| last_initial = 
| invert_names = 
| era = 
| birthyear = 
| deathyear = 
| image = 
| image_caption = 
| upright = 
| description = 
<!-- ข้อมูลย่อย (สำหรับจัดระเบียบหรือเชื่อมโยงไปหน้าอื่น) -->
| disambiguation = 
| portal = 
| related_author = 
| wikipedia = 
| commons = 
| commonscat = 
| wikiquote = 
| wikinews = 
| wiktionary = 
| wikibooks = 
| wikilivres = 
| wikidata = 
| wikivoyage = 
| wikiversity = 
| wikispecies = 
| meta = 
}}

คำอธิบาย แก้ไข

ช่องข้อมูล (พารามิเตอร์) คำอธิบาย
อังกฤษ ไทย
ข้อมูลหลัก
firstname ชื่อตัว
 • ใส่ ชื่อต้น (first name) รวมถึงชื่อตัว (given name)
 • ถ้ามี ชื่อรอง หรือชื่อกลาง (middle name) จะใส่ด้วยก็ได้
 • ตัวอย่าง
  • ชื่อ "พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร" – "พันธุ์ทิพย์" คือ ชื่อตัว, "กาญจนะจิตรา" คือ ชื่อรอง
  • ชื่อ "เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน" – "เจ." คือ ชื่อตัว, "อาร์. อาร์." คือ ชื่อรอง
 • ถ้าเป็นชื่อฐานันดรศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์ (เช่น "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ") ให้ใส่ทั้งหมดในช่องนี้ช่องเดียว, หรือจะใส่แบบบรรณานุกรม เช่น ใส่ยศ (เป็นต้นว่า "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา") ในช่องนี้ แล้วใส่ชื่อหลัก (เช่น "ดำรงราชานุภาพ") ในช่อง "ชื่อท้าย" แทน ก็ได้
lastname ชื่อท้าย
 • ใส่ชื่อท้าย (last name) รวมถึงชื่อสกุล หรือแซ่ (family name)
 • ตัวอย่าง
  • ชื่อ "พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร" – "สายสุนทร" คือ ชื่อสกุล
  • ชื่อ "เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน" – "โทลคีน" คือ ชื่อสกุล
last_initial ชื่อย่อ
 • ใส่ ชื่อย่อ (initial)
  • ถ้าเป็นชาวไทย ให้ใส่อักษรตัวแรกของชื่อตัว
  • กรณีอื่น เช่น ชาวตะวันตก ให้ใส่อักษรตัวแรกของชื่อสกุล
 • ตัวอย่าง
  • ชื่อ "พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร" – ให้ใส่ "พ" ซึ่งย่อมาจากชื่อต้น คือ "พันธุ์ทิพย์"
  • ชื่อ "เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน" – ให้ใส่ "ท" ซึ่งย่อมาจากชื่อสกุล คือ "โทลคีน"
invert_names เรียงชื่อ ใส่ "yes" ถ้าต้องการให้เรียงชื่อสกุลไว้ก่อนชื่อตัว
era ศักราช ใส่ศักราชที่เกิดหรือตาย เช่น พ.ศ., ค.ศ. ฯลฯ
birthyear ปีเกิด ใส่ปีที่บุคคลนั้นเกิด, ใส่แต่ตัวเลข
deathyear ปีตาย ใส่ปีที่บุคคลนั้นตาย, ใส่แต่ตัวเลข
image รูป ชื่อไฟล์รูปของบุคคลนั้น
image_caption บรรยายรูป คำบรรยายรูปนั้น
upright ตั้งตรง ให้ใส่คำว่า "yes" ถ้ารูปนั้นมีความสูงมากกว่าความกว้าง
description อธิบาย ใส่คำอธิบายเกี่ยวกับบุคคลนั้น
ข้อมูลย่อย
disambiguation แก้กำกวม ใส่ชื่อของหน้าแก้ความกำกวมที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี
wikipedia วิกิพีเดีย ใส่ชื่อของบทความที่เกี่ยวข้องในวิกิพีเดีย ถ้ามี
commons คอมมอนส์ ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในคอมมอนส์ ถ้ามี
commonscat หมวดหมู่คอมมอนส์ ใส่ชื่อของหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องในคอมมอนส์ ถ้ามี
wikiquote วิกิตำรา ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในวิกิตำรา ถ้ามี
wikinews วิกิข่าว ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในวิกิข่าว ถ้ามี
wiktionary วิกิพจนานุกรม ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในวิกิพจนานุกรม ถ้ามี
wikibooks วิกิตำรา ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในวิกิตำรา ถ้ามี
wikilivres วิกิห้องสมุด ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในวิกิห้องสมุด ถ้ามี
wikidata วิกิสนเทศ ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในวิกิสนเทศ ถ้ามี
wikivoyage วิกิท่องเที่ยว ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในวิกิท่องเที่ยว ถ้ามี
wikiversity วิกิวิทยาลัย ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในวิกิวิทยาลัย ถ้ามี
wikispecies วิกิสปีชีส์ ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในวิกิสปีชีส์ ถ้ามี
meta เมทา ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในเมทา ถ้ามี

ตัวอย่าง แก้ไข

โค้ด
{{ผู้สร้างสรรค์
| ชื่อต้น = สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
| ชื่อท้าย = ดำรงราชานุภาพ
| เรียงชื่อ = yes
| ชื่อย่อ = ด
| ศักราช = พ.ศ.
| ปีเกิด = 2405
| ปีตาย = 2486
| รูป = Prince Damrong Rajanubhab.jpg
| บรรยายรูป = สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
| อธิบาย = นักประวัติศาสตร์ นักเขียน และนักการเมืองชาวไทย พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการขนานนามว่า "พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย"
| วิกิพีเดีย = สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
| หมวดหมู่คอมมอนส์ = Damrong Rajanubhab
| วิกิสนเทศ = Q1158913
}}
ผลลัพธ์
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
(พ.ศ. 2405–2486)
นักประวัติศาสตร์ นักเขียน และนักการเมืองชาวไทย พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการขนานนามว่า "พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย"
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ