วัตถุประสงค์แก้ไข

แม่แบบนี้ใช้แปลงเลขไทยเป็นเลขอารบิก

วิธีใช้แก้ไข

{{เลขอารบิก|เลขไทยที่ต้องการแปลง}}

ตัวอย่างแก้ไข

{{เลขอารบิก|๑๒๓๔๕}}
12345

ดูเพิ่มแก้ไข