วัตถุประสงค์แก้ไข

แม่แบบนี้ใช้แปลงเลขอารบิกเป็นเลขไทย

วิธีใช้แก้ไข

{{เลขไทย|เลขอารบิกที่ต้องการแปลง}}

ตัวอย่างแก้ไข

  • {{เลขไทย|12345}} --> ๑๒๓๔๕
  • {{เลขไทย|24 มิ.ย. 2475}} --> ๒๔ มิ.ย. ๒๔๗๕

ดูเพิ่มแก้ไข