แม่แบบ:กล่องข้าง

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Sidebox)

Thomp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

ใช้สร้างหมายเหตุแบบที่เป็นกล่องข้อความอยู่ด้านข้าง

{{กล่องข้าง|1=ข้อความ|2=ขนาดอักษร|3=ด้าน|4=สีพื้นหลัง}}
  • ขนาดอักษร = อัตโนมัติ คือ ขนาดเล็ก (smaller), เปลี่ยนเป็นขนาดอื่นด้วยตัวเลข ตามด้วยเครื่องหมายร้อยละ (เช่น 100%)
  • ด้าน = ใส่คำว่า "left" หรือ "right" เพื่อระบุตำแหน่งข้อความ, อัตโนมัติ คือ left (ซ้าย)
  • สีพื้นหลัง = อัตโนมัติ คือ "white", อาจเปลี่ยนเป็นสีอื่นตามต้องการ