ไฟล์:พรบ เพิ่มเติม วิอ ๒๔๗๗ (๑).pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี

ไฟล์ต้นฉบับ(816 × 1,268 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 90 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 4 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

s:th:พระราชบัญญัติวิธีพิจาณาความอาชญาแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q914226
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Criminal Procedure Amendment Act, 2477 Buddhist Era (1934 Common Era)
ไทย: พระราชบัญญัติวิธีพิจาณาความอาชญาแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 14 ตุลาคม พ.ศ. 2477
publication_date QS:P577,+1934-10-14T00:00:00Z/11
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: "พระราชบัญญัติวิธีพิจาณาความอาชญาแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗". (๒๔๗๗, ๑๔ ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๕๑, ตอน ๐ ก. หน้า ๗๐๑–๗๐๔.

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย
ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน00:12, 25 มีนาคม 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 00:12, 25 มีนาคม 2564หน้า 816 × 1,268, 4 (90 กิโลไบต์)Miwako SatoUploaded a work by {{institution:House of Representatives (Thailand)}} from {{th|1="[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/701.PDF พระราชบัญญัติวิธีพิจาณาความอาชญาแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗]". (๒๔๗๗, ๑๔ ตุลาคม). ''ราชกิจจานุเบกษา''. เล่ม ๕๑, ตอน ๐ ก. หน้า ๗๐๑–๗๐๔.}} with UploadWizard

1 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์