ไฟล์:แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี (๒๕๔๙-๐๒-๒๔).pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี

ไฟล์ต้นฉบับ(1,239 × 1,754 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 67 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 4 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก วิกิมีเดียคอมมอนส์ และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

s:th:แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การยุบสภาผู้แทนราษฎรฯ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
Government of Thailand
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Statement of the Office of the Prime Minister dated 24 February 2549 BE (2006 CE)
ไทย: แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
ชื่อเรื่องรอง
English: Re: Dissolution of the House of Representatives and determination of the date of election of Members of the House of Representatives
ไทย: เรื่อง การยุบสภาผู้แทนราษฎร และการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้เผยแพร่
English: Cabinet Secretariat
ไทย: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คำอธิบาย
English: Original caption: "Statement of the Office of the Prime Minister regarding the dissolution of the House of Representatives and the determination of the date of election of Members of the House of Representatives [stating the grounds for dissolving the House of Representatives on 24 February 2549 (2006) and requiring a general election of Members of the House of Representatives to be held on 2 April 2549 (2006)]".
ไทย: คำบรรยายต้นฉบับ: "แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การยุบสภาผู้แทนราษฎร และการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [เหตุผลในการยุบสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ และกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙]"
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย
ธงชาติไทย

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน16:35, 7 ธันวาคม 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 16:35, 7 ธันวาคม 25631,239 × 1,754, 4 หน้า (67 กิโลไบต์)Miwako SatoUploaded a work by Government of Thailand from {{th|1="[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00182650.PDF แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การยุบสภาผู้แทนราษฎร และการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙]". (๒๕๔๙, ๒๔ กุมภาพันธ์). ''ราชกิจจานุเบกษา''. เล่ม ๑๒๓, ตอน ๒๐ ก. หน้า ๓–๖.}} with UploadWizard

ข้อมูลอภิพันธุ์