งานแปล:สารานุกรมบริตานิกา (ค.ศ. 1911)/หน้าชื่อเรื่อง

แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)

เดอะ

เอนไซโคลพีเดีย บริตานิกา


พิมพ์ครั้งที่สิบเอ็ด


FIRST edition, จัดพิมพ์ สาม เล่ม, 1768—1771.
SECOND สิบ 1777—1784.
THIRD สิบแปด 1788—1797.
FOURTH ยี่สิบ 1801—1810.
FIFTH ยี่สิบ 1815—1817.
SIXTH ยี่สิบ 1823—1824.
SEVENTH ยี่สิบเอ็ด 1830—1842.
EIGHTH ยี่สิบสอง 1853—1860.
NINTH ยี่สิบห้า 1875—1889.
TENTH
ninth edition and eleven
supplementary volumes,
1902—1903.
ELEVENTH จัดพิมพ์ยี่สิบเก้าเล่ม, 1910—1911.