นิราศนครวัด

(เปลี่ยนทางจาก นิราสนครวัด)
นิราศนครวัด มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
"รูปหมู่ถ่ายที่เทวสถานบรรยงก์"

ฉบับเต็มแก้ไข

ฉบับพิมพ์บางส่วนแก้ไข