ผู้สร้างสรรค์:ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(พ.ศ. 2497–ปัจจุบัน)
ทหารและนักการเมืองชาวไทย
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

งานแก้ไข

งานที่เกี่ยวข้องแก้ไข