ผู้สร้างสรรค์:ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(พ.ศ. 2497–ปัจจุบัน)
ผู้ยึดอำนาจการปกครองในประเทศไทย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยระหว่าง พ.ศ. 2557–ปัจจุบัน
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

งานแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข