ผู้สร้างสรรค์:ปรีดี พนมยงค์

ปรีดี พนมยงค์
(พ.ศ. 2443–2526)
นักกฎหมายและนักการเมืองชาวไทย
ปรีดี พนมยงค์

งานแก้ไข

งานที่เกี่ยวข้องแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข