ผู้สร้างสรรค์:พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

อานันทมหิดล, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
(พ.ศ. 2468–2489)
พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย เสวยราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2478 จนสวรรคต นับเป็นรัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

กฎหมาย แก้ไข

งาน แก้ไข

งานที่เกี่ยวข้อง แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข