ผู้สร้างสรรค์:เบนิโต มุสโสลินี

มุสโสลินี, เบนิโต
(ค.ศ. 1883–1945)
นักการเมืองชาวอิตาลี
เบนิโต มุสโสลินี

งาน แก้ไข