ผู้สร้างสรรค์:เปรม ติณสูลานนท์

เปรม ติณสูลานนท์
(พ.ศ. 2463–2562)
ข้าราชการทหารและนักการเมืองชาวไทย
เปรม ติณสูลานนท์

คำสั่งแก้ไข

งานที่เกี่ยวข้องแก้ไข