ผู้สร้างสรรค์:เปรม ติณสูลานนท์

เปรม ติณสูลานนท์
(พ.ศ. 2463–2562)
ทหารและนักการเมืองชาวไทย
เปรม ติณสูลานนท์

คำสั่ง แก้ไข

งานที่เกี่ยวข้อง แก้ไข