ผู้สร้างสรรค์:เสริม วินิจฉัยกุล

เสริม วินิจฉัยกุล
(พ.ศ. 2450–2528)
นักการธนาคารชาวไทย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง และอื่น ๆ

งานแก้ไข