พงศาวดารเมืองตรังกานู

พงศาวดารเมืองตรังกานู มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้