สารบัญ

คำนำ · คำชี้แจง · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ญ.
ญัตติ
ญัตติ  วาจาสำหรับประกาศให้รู้ (ดู พ.ร.บ. องคมนตรี พ.ศ. ๒๔๗๐)
ญาติ  ผู้ร่วมสายโลหิตกันทางบิดาหรือมารดา
ญาติสืบสายโลหิตโดยตรง  ผู้ร่วมสายโลหิตกันโดยตรง นับโดยตรงจากเราขึ้นไป มี พ่อ, แม่, ปู่, ย่า, ตา, ยาย, ทวด, นับโดยตรงจากเราลงมา มี ลูก, หลาน, เหลน, ลื่อ (ดู ป.ก.อ. มาตรา ๕๔ และดู ผู้บุพการี กับ ผู้สืบสันดาน)