สารบัญ

คำนำ · คำชี้แจง · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ฐ.
ฐานะ
ฐานะ  ที่ตั้ง, เหตุ, ความเป็นอยู่, หลักแหล่ง.
ฐาปนะ  การก่อสร้าง, การแต่งตั้ง, การซ่อมแซม, การตั้งขึ้น.
ฐาปนา  ดู ฐาปนะ
ฐิติ  ดู สถิติ