สารบัญ

คำนำ · คำชี้แจง · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ฒ.
เฒ่า
เฒ่า  แก่, คนแก่, คนมีอายุมาก
เฒ่าแก่  ตำแหน่งข้าราชการฝ่ายใน, ผู้ใหญ่ที่จัดการสู่ขอหญิงให้กับชาย