พระคาถาบูชา พระปิยมหาราช

(จุดธูป 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ)

พระสยาม มินโธ วะโรอิติ พุทธ สังมิ อิติ อรหัง

สะหัต สะกายัง วะรังพุทโธ นะ โมพุทธายะ

กลับหน้าหลัก