สถานีย่อย:ศาสนาพุทธ

(เปลี่ยนทางจาก บทสวดมนต์และพระคาถา)
ธรรมจักรและกวางหมอบ จากพุทธศตวรรษที่ 12 จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ

คดีความแก้ไข

นิกายแก้ไข

ประวัติศาสตร์แก้ไข

ประติมากรรมแก้ไข

สถานที่แก้ไข

มนต์คาถาแก้ไข

วรรณกรรมแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข