พระคาถาพระพุทธเจ้า ๑๖ พระองค์

นะ มะ นะ อะ นอ กอ นะ กะ กอ ออ นอ อะ นะ อะ กะ อัง

อุมิอะมิ มะหิ สุ ตัง สุ นะ พุทธัง อะ สุ นะ อะ

กลับหน้าหลัก