พระคาถาพระอนุรุธเถรเจ้า

มัยหังปุตโต ปุญญะวากะตา

ภินิหาโร ภะวิสสะติ เทวะตะหิ ปาติง

ปูเรตวา ปูวาปะหิตา ภะวิสสะตีติ

สวดแล้ว ไม่มีจน ไม่มีอาหารกิน หรือ ตกในถิ่นกันดาร ไม่มีเงินทอง ท่องคาถานี้ ขอบารมีพระอนุรุทร มีกินแล

ตกรถ ไม่มีเงินก็ใช้ได้แล

กลับหน้าหลัก