ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 8"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(สร้างหน้าด้วย "{{header <!-- ข้อมูลหลัก --> | title = ประชุมพงษาวดาร ภ...")
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| editor =
| translator =
| section = (1) จดหมายเหตุโหร, ''ผู้สร้างสรรค์: [[ผู้สร้างสรรค์:พระเทวโลก (แหยม วัชรโชติ)|พระเทวโลก (แหยม วัชรโชติ)]]''; (2) จดหมายเหตุโหรของจมื่นก่งศิลป์, ''ผู้สร้างสรรค์: [[ผู้สร้างสรรค์:จมื่นก่งศิลป์ (หรุ่น)|จมื่นก่งศิลป์ (หรุ่น)]]''; (3) พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด), ''ผู้สร้างสรรค์: ไม่ปรากฏ''; (4) ปฐมวงศ์, ''ผู้สร้างสรรค์: [[ผู้สร้างสรรค์:พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]''; (5) ตำนานพระโกศ, ''ผู้สร้างสรรค์: [[ผู้สร้างสรรค์:พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ]], [[ผู้สร้างสรรค์:พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์]], และ[[ผู้สร้างสรรค์:สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์]]''
| contributor =
| previous = [[ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 7|ภาคที่ 7]]
* เอกสาร
*# {{พลป|k5|ข1|จดหมายเหตุโหร}}
*# {{พลป|k5|ข2|จดหมายเหตุโหรของจมื่นก่งศิลป์}}
*# {{พลป|k5|ข3|พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด)}}
*# {{พลป|k5|ข4|ปฐมวงศ์}}
39,275

การแก้ไข