ผู้สร้างสรรค์:พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) – ภาษาอื่น ๆ