สถานีย่อย:คดีปราสาทพระวิหาร

ปราสาทพระวิหาร ประเทศกัมพูชา

คดีใน พ.ศ. 2505แก้ไข

  1. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา, โดย กระทรวงการต่างประเทศ (2504) (ต้นฉบับ)
  2. คำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศคดีปราสาทพระวิหาร, โดย ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ, แปลโดย กระทรวงการต่างประเทศ (2505) (ต้นฉบับ)
  3. ไทยสถาปนากษัตริย์เขมร, โดย สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี (2505) (ต้นฉบับ)
  4. ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ, โดย ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ, แปลโดย สุข เปรุนาวิน (2505) (เริ่มดัชนี)
  5. หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 122 (2446)

คดีใน พ.ศ. 2551แก้ไข

  1. คำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ 2046–2048/2552, โดย ศาลปกครองกลาง (2552) (เริ่มดัชนี)
  2. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 6–7/2551, โดย ศาลรัฐธรรมนูญ (2551) (ต้นฉบับ)
  3. แถลงการณ์ร่วมไทย–กัมพูชา ลงวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2008 (2551), แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ

ดูเพิ่มแก้ไข