สถานีย่อย:จารึกและวิชาจารึก

(เปลี่ยนทางจาก สถานีย่อย:จารึก)
จารึกพ่อขุนรามคำแหง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

งานรวมแก้ไข

 1. ประชุมจารึกสยาม

จารึกรายเรื่องแก้ไข

 1. จารึกกฎหมายลักษณะโจร (พุทธศตวรรษที่ 19–20)
 2. จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร (พ.ศ. 1959)
 3. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร (พ.ศ. 2053)
 4. จารึกนครชุม (พ.ศ. 1900)
 5. จารึกพ่อขุนรามคำแหง (พ.ศ. 1835)
 6. จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ (พ.ศ. 1970)
 7. จารึกวัดจุฬามณี (พ.ศ. 2224)
 8. จารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาเขมร (พ.ศ. 1904)
 9. จารึกวัดพระธาตุศรีสองรัก (พ.ศ. 2103)
 10. จารึกวัดศรีชุม (ราว พ.ศ. 1884–1910)