สถานีย่อย:โรงพิมพ์ศรีหงส์

โรงพิมพ์ศรีหงส์
โรงพิมพ์ในอำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม ผู้ก่อตั้ง คือ นายยิ้ม ศรีหงส์ ชาวสยามเชื้อสายจีน (เกิด พ.ศ. 2427) ซึ่งเป็นเจ้าของโรงพิมพ์อีกแห่งชื่อ โรงพิมพ์ยิ้มศรี ด้วย โรงพิมพ์ศรีหงส์เริ่มและเลิกกิจการเมื่อใดไม่ปรากฏ ปัจจุบันยังมีอาคารเก่าอยู่ที่ถนนสามเสน

งาน แก้ไข

2467 แก้ไข

2472 แก้ไข

2475 แก้ไข

2477 แก้ไข

2480 แก้ไข

2506 แก้ไข

ตราสัญลักษณ์ แก้ไข