สถานีย่อย:โรงพิมพ์ศรีหงส์

โรงพิมพ์ศรีหงส์
โรงพิมพ์ในอำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม ผู้ก่อตั้ง คือ นายยิ้ม ศรีหงส์ ชาวสยามเชื้อสายจีน (เกิด พ.ศ. 2427) ซึ่งเป็นเจ้าของโรงพิมพ์อีกแห่งชื่อ โรงพิมพ์ยิ้มศรี ด้วย โรงพิมพ์ศรีหงส์เริ่มและเลิกกิจการเมื่อใดไม่ปรากฏ ปัจจุบันยังมีอาคารเก่าอยู่ที่ถนนสามเสน

งานแก้ไข

2467แก้ไข

2472แก้ไข

2475แก้ไข

2477แก้ไข

2480แก้ไข

2506แก้ไข

ตราสัญลักษณ์แก้ไข