สนทนากับผู้ร้ายปล้น

สนทนากับผู้ร้ายปล้น มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้