สัญญาไทย–ฝรั่งเศสครั้งสมเด็จพระนารายณ์

สัญญาไทย–ฝรั่งเศสครั้งสมเด็จพระนารายณ์ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้