สถานีย่อย:สนธิสัญญา

ภาพสลักที่ระลึกความสัมพันธ์อยุธยา–ฝรั่งเศสใน พ.ศ. 2228

รวมสนธิสัญญา แก้ไข

สนธิสัญญารายฉบับ แก้ไข

ไทย–กัมพูชา แก้ไข

ไทย–ญี่ปุ่น แก้ไข

ไทย–ฝรั่งเศส แก้ไข

ไทย–เยอรมนี แก้ไข

ไทย–สหราชอาณาจักร แก้ไข