ประมวญหนังสือสัญญาใหญ่แลอนุสัญญาระหว่างกรุงสยามกับประเทศฝรั่งเศส

ประมวญ
หนังสือสัญญาใหญ่แลอนุสัญญา
ระหว่าง
กรุงสยาม กับ ประเทศฝรั่งเศส
ตั้งแต่ฉบับลงวันศุกร์ เดือนเก้า ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีมะโรง อัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
หรือวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๙๙ ค.ศ. ๑๘๕๖
ถึงฉบับลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ค.ศ. ๑๙๒๖
กับคำอธิบายประกอบ
แล
หนังสือสัญญาโบราณ
ครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายน์


พิมพ์เสร็จเมื่อธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐
พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร กรุงเทพฯ

ประมวญ
หนังสือสัญญาใหญ่แลอนุสัญญา
ระหว่าง
กรุงสยาม กับ ประเทศฝรั่งเศส
ตั้งแต่ฉบับลงวันศุกร์ เดือนเก้า ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีมะโรง อัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
หรือวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๙๙ ค.ศ. ๑๘๕๖
ถึงฉบับลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ค.ศ. ๑๙๒๖
กับคำอธิบายประกอบ
แล
หนังสือสัญญาโบราณ
ครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายน์

รวบรวมโดย
อ.อ. พระยาราชเสนา (ศิริ เทพหัสดิน ณอยุธยา)


พิมพ์เสร็จเมื่อธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐
พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร กรุงเทพฯ

สารบัญ

 • พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
 • ตำบลถนนราชบพิธ จังหวัดพระนคร
 • วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๐

บรรณานุกรม แก้ไข

 • ราชเสนา (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา), พระยา (ผู้รวบรวม). (2470). ประมวญหนังสือสัญญาใหญ่แลอนุสัญญาระหว่างกรุงสยามกับประเทศฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร.
 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก