แม่แบบ:ขาดข้อความ

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วัตถุประสงค์แก้ไข

ใช้แจ้งว่า มีข้อความบางส่วนขาดไปจากต้นฉบับ

แม่แบบนี้จะจัดหน้าเข้าใน หมวดหมู่:หน้าที่มีข้อความขาดหาย

วิธีใช้แก้ไข

{{ขาดข้อความ}}

ใส่โค้ดข้างต้นไว้ ณ จุดที่ข้อความขาดหาย

แม่แบบที่เกี่ยวข้องแก้ไข