แม่แบบ:ขาดรูป

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วัตถุประสงค์แก้ไข

แม่แบบนี้ใช้บันทึกว่า หน้าใดขาดรูปใดไป

แม่แบบนี้จะเพิ่มหน้าเข้าไปใน หมวดหมู่:หน้าที่ขาดรูป หรือ หมวดหมู่:เนื้อความที่ขาดรูป แล้วแต่กรณี โดยอัตโนมัติ

วิธีใช้แก้ไข

ติดป้ายต่อไปนี้ไว้ที่ส่วนบนสุดของหน้าที่มีปัญหา

{{ขาดรูป}}

แม่แบบที่เกี่ยวข้องแก้ไข