แม่แบบ:ขีดฆ่า

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วัตถุประสงค์แก้ไข

ใช้สร้างข้อความที่มีเส้นขีดทับ

วิธีใช้แก้ไข

ใช้โค้ดดังนี้

{{ขีดฆ่า|ข้อความ}}

ตัวอย่างแก้ไข

{{ขีดฆ่า|หมูเห็ดเป็ดไก่}}
หมูเห็ดเป็ดไก่