วัตถุประสงค์แก้ไข

ใช้แสดงวันที่ทางสุริยคติ เช่น "วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563"

วิธีใช้แก้ไข

{{วันสุริยคติ|1=|2=|3=|4=|5=}}

หรือ

{{วันสุริยคติ|วัน=|ที่=|เดือน=|ปี=|ศักราช=}}

คำอธิบายแก้ไข

 • กรอกข้อมูลเป็นเลขไทยหรือเลขอารบิกก็ได้
  • ถ้ากรอกเลขไทย จะแสดงผลเป็นเลขไทย กรอกเลขอารบิก จะแสดงผลเป็นเลขอารบิก
  • ตารางข้างล่างนี้ อธิบายด้วยเลขอารบิกเท่านั้น
 • ช่องใดไม่มีข้อมูล จะว่างไว้หรือลบช่องทิ้งก็ได้
ช่อง อธิบาย
เลข คำ
1 วัน ใส่วันในสัปดาห์ ดังนี้
 • 1, อาทิตย์, อา, อา., sunday, sun, หรือ su = อาทิตย์
 • 2, จันทร์, จ, จ., monday, mon, หรือ mo = จันทร์
 • 3, อังคาร, อ, อ., tuesday, tue, หรือ tu = อังคาร
 • 4, พุธ, พ, พ., wednesday, wed, หรือ we = พุธ
 • 5, พฤหัสบดี, พฤ, พฤ., thursday, thu, หรือ th = พฤหัสบดี
 • 6, ศุกร์, ศ, ศ., friday, fri, หรือ fr = ศุกร์
 • 7, เสาร์, ส, ส., saturday, sat, หรือ sa = เสาร์
2 ที่ ใส่เลขวันที่
3 เดือน ใส่เดือน ดังนี้
 • 1, มกรา, มค, ม.ค., january, หรือ jan = มกราคม
 • 2, กุมภา, กพ, ก.พ., february, หรือ feb = กุมภาพันธ์
 • 3, มีนา, มีค, มี.ค., march, หรือ mar = มีนาคม
 • 4, เมษา, เมย, เม.ย., april, หรือ apr = เมษายน
 • 5, พฤษภา, พค, พ.ค., หรือ may = พฤษภาคม
 • 6, มิถุนา, มิย, มิ.ย., หรือ june = มิถุนายน
 • 7, กรกฎา, กค, ก.ค., july, หรือ jul = กรกฎาคม
 • 8, สิงหา, สค, ส.ค., august, หรือ aug = สิงหาคม
 • 9, กันยา, กย, ก.ย., september, หรือ sept = กันยายน
 • 10, ตุลา, ตค, ต.ค., october, หรือ oct = ตุลาคม
 • 11, พฤศจิกา, พย, พ.ย., november, หรือ nov = พฤศจิกายน
 • 12, ธันวาคม, ธค, ธ.ค., december, หรือ dec = ธันวาคม
4 ปี
 • ใส่เลขปี
 • จะแสดงผลเป็นปีพุทธศักราช (ด้วยตัวย่อ "พ.ศ.") โดยอัตโนมัติ
 • ถ้าต้องการใช้ศักราชอื่นหรือรูปแบบอื่น (เช่นตัวเต็ม) ให้ทำตามวิธีการในช่องถัดไป (ช่อง 5)
5 ศักราช
 • ถ้าต้องการใช้คำอื่นนอกจาก "พ.ศ." ก็เติมคำนั้นลงไป
 • ถ้าไม่ต้องการให้แสดงศักราช ให้ปล่อยช่องนี้ว่างไว้ ดังนี้ |ศักราช= หรือ |5=

ตัวอย่างแก้ไข

ตัวอย่างที่ 1แก้ไข

{{วันสุริยคติ|6|10|7|2563}}
ผลลัพธ์
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ตัวอย่างที่ 2แก้ไข

{{วันสุริยคติ|ที่=10|เดือน=7|ปี=2563|ศักราช=}}
ผลลัพธ์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

แม่แบบที่เกี่ยวข้องแก้ไข