แม่แบบ:สารบัญช่วย

สารบัญ
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]


วัตถุประสงค์แก้ไข

ใช้สร้างสารบัญเพื่อช่วยนำทางในหน้าหรืองานหนึ่ง ๆ

วิธีใช้แก้ไข

{{สารบัญช่วย
|หัวเรื่อง=[ปรกติจะขึ้นคำว่า "สารบัญ"]
|หมายเหตุ=
|ขนาด=[ความกว้างที่ต้องการ เป็นร้อยละ (ลงท้ายด้วย "%") หรือพิกเซล (ลงท้ายด้วย "px")]
|
* รายการ 1
* รายการ 2
* รายการ 3
}}

ตัวอย่างแก้ไข

ตัวอย่างที่ 1แก้ไข

{{สารบัญช่วย|
* [[/คำนำ/]]
* [[/คำอุทิศ/]]
* [[/บทที่ 1/]]
* [[/บทที่ 2/]]
* [[/บทที่ 3/]]
}}

ตัวอย่างที่ 2แก้ไข

{{สารบัญช่วย|หัวเรื่อง=โครงสร้างของงาน|หมายเหตุ=(ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของงานดั้งเดิม)|
* [[/คำนำ/]]
* [[/คำอุทิศ/]]
* [[/บทที่ 1/]]
* [[/บทที่ 2/]]
* [[/บทที่ 3/]]
}}
โครงสร้างของงาน(ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของงานดั้งเดิม)