แม่แบบ:เลขโรมันเป็นเลขอารบิก/doc

วัตถุประสงค์แก้ไข

ใช้แปลงเลขโรมันเป็นเลขอารบิก

วิธีใช้แก้ไข

{{เลขโรมันเป็นเลขอารบิก|เลขโรมันที่ต้องการแปลง}}

ตัวอย่างแก้ไข

{{เลขโรมันเป็นเลขอารบิก|MCCXXXIV}}
1234

แม่แบบที่เกี่ยวข้องแก้ไข