แม่แบบ:เล็กลง

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]


วัตถุประสงค์แก้ไข

ใช้ทำให้อักษรตัวเล็กลง (ที่ 90%)

วิธีใช้แก้ไข

{{เล็กลง|1=|2=}}
  • 1 = ข้อความ
  • 2 = การจัดรูปแบบแบบ html ถ้ามี, สามารถใช้คำเหล่านี้แทน | แบบ = , | รูปแบบ = , | style =

ตัวอย่างแก้ไข

{{เล็กลง|ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่}}
ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่