แม่แบบ:เศษส่วนตรง

1/{{{1}}}

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วัตถุประสงค์แก้ไข

ใช้สร้างเศษส่วนแนวตรง เช่น 1 2/3 หรือ  /

ต่างจาก แม่แบบ:เศษส่วน ที่ใช้สร้างเศษส่วนแบบทแยง เช่น 1+23 หรือ +

วิธีใช้แก้ไข

แบบที่ 1แก้ไข

{{เศษส่วนตรง|1|2|3}}
ผลลัพธ์
1 2/3

แบบที่ 2แก้ไข

{{เศษส่วนตรง|1|2}}
ผลลัพธ์
1/2

แบบที่ 3แก้ไข

{{เศษส่วนตรง|1}}
ผลลัพธ์
1/1

แม่แบบที่เกี่ยวข้องแก้ไข