แม่แบบ:เส้นใต้

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]


วัตถุประสงค์แก้ไข

ใช้สร้างเส้นใต้

วิธีใช้แก้ไข

{{เส้นใต้|ข้อความ}}

ตัวอย่างแก้ไข

{{เส้นใต้|ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่}}
ผลลัพธ์
ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่

แม่แบบที่เกี่ยวข้องแก้ไข