สถานีย่อย:ขุนช้างขุนแผน

(เปลี่ยนทางจาก ขุนช้างขุนแผน)
ภาพเณรแก้วแอบเข้าห้องนางพิม โดย เหม เวชกร (2507)

งานแก้ไข